BSC Rådgivning v/Bodil Schaltz.
Uvildig rådgivning i byggebranchen.

Vesterbrogade 74 4.sal
DK-1620 København V


Bodil Schaltz
arkitekt MAA
byggeøkonom MDB

bsc@bsc-r.dk
telefon: +45 22 71 11 27
telefax: +45 33 28 02 81Uvildig rådgivning i byggebranchen med kernekompetencerne: aftaleforhold, udbud og ledelsesværktøjer.

Aftaleforhold
Honoraraftaler
Honorarniveauer
Honorarberegninger
Entrepriseaftaler

Udbud
Lovgivning DK/lovgivning EU

Udbudsformer
 • tidligt udbud
 • OPP Offentlig-Privat Partnerskab
 • partnering
 • totalrådgivning
 • totalentreprise
 • storentreprise
 • fagentreprise

Udbudsmateriale
 • udbudsbreve
 • byggesagsbeskrivelse/plan for sikkerhed og sundhed
 • arbejdsbeskrivelser
 • udbudstidsplan
 • tilbudslister
 • tegninger/tegningsfordelingsliste

Tilbudsindhentning

Licitationsforhold

Ledelsesværktøjer

Lovgivning
 • love
 • direktiver
 • bekendtgørelser
 • cirkulærer

Kvalitetsstyring
 • kvalitetshåndbog
 • kvalitetsplan
 • kvalitetssikring
 • tegnestuehåndbog/tegnestuerutiner
 • bistand til/udformning af diverse formularer

Økonomiplanlægning/økonomistyring
 • overslag
 • sagsøkonomi
 • budgetter
 • byggeregnskab
 • erfaringspriser

Tidsplanlægning/tidsstyring
 • handlingsplaner
 • bemandingsplaner
 • projekteringstidsplaner
 • rammetidsplaner
 • udbudstidsplaner

Risikovurdering

byggekonsulent/bygherrerådgiver/projektledelse/projekteringsledelse
Web: Lovschall.net